גודל הפונט:
ילדים ונוער ילדים ונוער

מקלטים - בספריות: רמת אליהו בשכון המזרח, בנווה חוף וביצחק שדה
ממדי"ם – בכותר תרמ"ב ובכותר אלון.
מקלט ציבורי פתוח - בספריית נחלת יהודה
מסדרון פנימי - בכותר שקמה
בספריית רוזן אין מרחב מוגן ולכן הספרייה סגורה לקהל.

ניתן לקבל שירותי ספרייה ביתר הכותרים והספריות.

28.7.14 יום ב' בין השעות 12:30-10:00 בספריית יצחק שדה
28.7.14 יום ב' בשעה 10:00 – 12:30 בכותר ראשון  - שקמה